Ingrid Groenesteijn

Als Oefentherapeut Mensendieck ben ik allround opgeleid om de elders vermelde behandelindicaties te behandelen. Daarnaast heb ik mij vanuit interesse en vakontwikkeling bij- en nageschoold op onderstaande gebieden:

  • Balans- en stabiliteitstraining
  • Bekkenbodemproblematiek
  • Spanningsgerelateerde klachten
  • 3-dimensionale scoliosebehandeling (bij kinderen)
  • M. Parkinson
  • Begeleiding van zwangeren (met klachten)
  • Sportief Wandelen
  • Powerpramming
  • Bedrijfsoefentherapie Werkhouding+

Als oefentherapeut Mensendieck werk ik continu aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Daarnaast ben ik deelnemer van Intercollegiaal Overleg Mensendieck. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Tevens ben ik deelnemer van het landelijke ParkinsonNet.

Ingrid Groenesteijn m Oefentherapeut Mensendieck mPauwenburg 160c m 8226 TA Lelystad mLid van VvOCM
t 0320 413793 m m 06 183 33682 m e info@beweegwijzer-oefentherapie.nl m w www.beweegwijzer-oefentherapie.nl