Bereikbaarheid en contact:

Beweegwijzer Oefentherapie is gevestigd in gezondheidscentrum Pauwendaal en in Geboortezorg Lelystad.

In gezondheidscentrum Pauwendaal bevindt de praktijk zich op de eerste verdieping. De praktijk is evt. met de lift bereikbaar. Het adres is Pauwenburg 160c 8226 TA Lelystad. De praktijk is bereikbaar met de bus, halte Duinbeek

In Geboortezorg Lelystad is de praktijk op de begane grond gevestigd.
Het adres is Ketelmeerstraat 150 8226 JX Lelystad. De praktijk is bereikbaar met de bus, halte Palazzo

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen:

Openingstijden:

  • Maandag:      9.00  – 18.00
  • Dinsdag:       13.30 – 18.00
  • Donderdag:  9.00  – 17.00 locatie Geboortezorg Lelystad
  • Vrijdag:         9.00 – 17.00

Directe toegankelijkheid:

Ook zonder verwijzing van de huisarts of specialist kunt u bij de oefentherapeut terecht. Voor het volgen van oefentherapie is namelijk directe toegankelijkheid 0efentherapie (DTO) beschikbaar. Dit geeft u de vrijheid om op eigen initiatief en zonder verwijsbrief mij in te mogen schakelen. Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de arts zal er voor het onderzoek en de behandeling een zorgvuldige screening plaatsvinden. Aan de hand van deze screening zal ik beslissen of u met uw klacht/hulpvraag bij mij terecht kunt. Wanneer dit niet het geval is zal ik u adviseren een afspraak te maken met uw huisarts.

Therapie aan huis
Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u ook thuis behandeld worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van de arts of specialist met een vermelding ‘aan huis’ noodzakelijk. Geen tijd of geen vervoer hebben is geen reden voor therapie aan huis.

Vergoedingen/Tarieven
Oefentherapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering, in sommige gevallen vanuit de basisverzekering. Het  aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u terug vinden in uw polisvoorwaarden.

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat oefentherapie vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit zijn 9 tot 18 behandelingen. U hoeft hiervoor niet aanvullend verzekerd te zijn. Mochten er meer behandelingen nodig en/of gewenst zijn, dan zullen de overige behandelingen vergoed kunnen worden vanuit de aanvullende verzekering. Om er zeker van te zijn hoeveel behandelingen uw kind uit het basispakket en/of het aanvullende pakket krijgt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Chronische aandoening
Voor chronische aandoeningen geldt er een specifieke regeling omtrent de vergoedingen. Indien uw aandoening behoort tot de chronische lijst, worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling wordt de therapie vanuit de basisverzekering betaald. Meer informatie hierover kunt u het beste inwinnen bij uw zorgverzekeraar, deze kan voor u nagaan of uw aandoening behoort tot de chronische lijst.

Declaratie
Behandelingen oefentherapie uit het aanvullende pakket vallen NIET onder het eigen risico.
De kosten voor uw behandeling worden door de praktijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland. Zelf hoeft u zich geen zorgen te maken over de declaratie.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aantal vergoede behandelingen zijn op, dan ontvangt u van de praktijk een nota.

Tarieven niet vergoede behandelingen:

  • Screening, intake en onderzoek                     € 56,00
  • Behandeling Oefentherapie Mensendieck   € 42,00
  • Toeslag behandeling aan huis                        € 15,00
  • Eenmalig onderzoeksconsult met verslag   € 70,00
  • Niet nagekomen afspraak                               € 25,00

Kwaliteit:

Als oefentherapeut werk ik continu aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Daarnaast ben ik deelnemer van Intercollegiaal Overleg Oefentherapie. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep Oefentherapeuten, die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Deze eisen worden elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring. Ik ben aangesloten bij Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Netwerk Slaapoefentherapie, Netwerk Chronische pijn, Netwerk MSzorg, Stichting FNS en ParkinsonNet. De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39094017. Als vrijwilliger ben ik werkzaam als Provinciaal coördinator Flevoland voor de Parkinsonvereniging en werkgroeplid Parkinsoncafé Lelystad.

Klachtenregeling:

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut? Leest u hier wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

© Copyright - Beweegwijzer Oefentherapie