Sinds 2012 ben ik aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Het streven van het ParkinsonNet is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de beste zorg krijgt die mogelijk is. In het regionale zorgverlenersnetwerk Lelystad e.o. werk ik samen met verschillende disciplines, zoals neurologen, Parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Ik ben speciaal geschoold in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. Zo heb ik mij geschoold in PWR! Parkinson Wellness Recovering (Exercise4BrainChange), LSVT-BIG, de PPEP4ALL, de Ronnie Gardiner Methode en de Europese Richtlijn Parkinson.

De programma’s PWR! en LSVT-BIG bestaan uit het intensief trainen van functionele bewegingen en het vergroten van bewegingen. Het zijn bewegingen die ook in het dagelijks leven veel voorkomen en die bij Parkinson vaak kleiner en slechter gecoördineerd worden. Iedereen kan aan de hand van deze oefeningen precies de handelingen uit het dagelijks leven trainen waar men verbetering in wil bereiken. De oefeningen bestaan uit functionele grote bewegingen met veel herhalingen en in verschillende houdingen. Tempo, flexibiliteit, coördinatie en complexiteit van taken worden zo aangepakt en verbeterd.

Exercise is more than just fitness; it is a physiological tool in the fight against Parkinson disease. Exercise4BrainChange : Dr.B.Farley,

Parkinsonvereniging: Vanwege mijn betrokkenheid bij mensen met Parkinson en hun mantelzorgers heb ik een vrijwilligersfunctie als Provinciaal coordinator Flevoland bij de Parkinsonvereniging en ben ik werkgroeplid van het Parkinsoncafé Lelystad.

© Copyright - Beweegwijzer Oefentherapie