Multipele Sclerose
Sinds 2019 ben ik aangesloten bij MS Zorg Nederland. MS Zorg Nederland is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met MS. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

In oktober 2019 is het regionale zorgverlenersnetwerk Harderwijk-Lelystad van start gegaan. Binnen dit multidisciplinaire netwerk zijn de zorgverleners geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken met elkaar samen.

Oefentherapie en MS
Regelmatig bewegen kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de functionele gevolgen van de ziekte beperken. Oefentherapie streeft naar het optimaliseren van de functies van het houdings- en bewegingsapparaat ondanks MS, zodat men zolang mogelijk zelfstandig kan functioneren. De oefentherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen. Naast oefentherapie zet ik in de MS behandeling ook de RGM methode in, om het brein te trainen. (zie kopje Ronnie Gardiner Methode)

© Copyright - Beweegwijzer Oefentherapie