Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over.

Wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, dan spreken we van chronische pijn. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Chronische pijn beïnvloedt naast het lichamelijke aspect ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart.
De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor uw dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Goede begeleiding kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten. Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Daarvoor heb ik mij aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Het Netwerk biedt een vernieuwende behandelwijze speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. Deze behandeling laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan. Wegnemen van de pijn staat hierbij niet centraal.

De behandelmethodiek is een combinatie van fysieke en mentale oefeningen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Samen met mij stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u grip krijgt op uw klachten en uw kwaliteit van leven verbetert. De behandeldoelen kunnen voor iedereen verschillen. Voor de één betekent dit ‘normaal leven en werken’, voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden en dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u en niet uw pijn uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Flyer Netwerk Chronische pijn

© Copyright - Beweegwijzer Oefentherapie